26/05/2020

BIGARREN FINALA  (LEHENENGO TALDEAK) / SEGUNDA FINAL (PRIMEROS CURSOS).

1SM2,1SM2D1IT21AC2.  1AF31DW31AS31LA31GV31IS31IS3D1IS3E.   

26/05/2020

BIGARREN FINALA  (BIGARREN MAILA) / SEGUNDA FINAL (SEGUNDOS CURSOS).

2SM2,2SM2D, 2IT22AC22AF32DM32DW32AS32LA32GV32IS32IS3D2IS3E2MP3  

 

15/05/2020

LEHENEGO AZKEN ABALUAZIOA (LEHENENGO TALDEAK) / PRIMERA EVALUACIÓN FINAL (PRIMEROS CURSOS).

1SM2,1SM2D1IT21AC2

1AF31DW31AS31LA31GV31IS31IS3D1IS3E.