INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

Lanbide-arlo honen azterketa-eremua lanbide-konpetentziari dagozkion hiru arlo handitan zatitzen da:
• Informatika-aplikazioen garapena
• Informatika-sistemak eta telematika
• Komunikazioak


"Informatika eta komunikazioak" lanbide-arloak helburu hauek dituzten jarduerak eta enpresak ditu aztergai: tresneria, zerbitzu eta osagai informatikoak, erabiltzen duten softwarea, informazio-biltegiak eta gailu finkoen eta mugikorren arteko komunikazio-lineak ezartzea, konfiguratzea eta administratzea eta software-osagaiak garapen-teknologiak eta erreminta espezifikoak erabilita lantzea.

 

Familiako tituluen eskema orokorra: Informatika eta komunikazioak

 

Baliozkotzeei buruzko taula orientagarria: Informatika eta komunikazioak

(Dokumentu honen edukiak EZ du administrazio-ondoriorik. INFORMAZIO hutseko helburua du)

 

Baliozkotzearen eta salbuespenaren eskema eta kontzeptuak. Zeharkako moduluen baliozkotzea

(Dokumentu honen edukiak EZ du administrazio-ondoriorik. INFORMAZIO hutseko helburua du)

 

GMHZ (LH) dela-eta graduko ikasketetan lortzen diren aitorpenak

(Lanbide Heziketako titulazioen eta graduko unibertsitate titulazioen kredituak aitortzea)

 

JIMVak