KIMIKA

ANALISIKO ETA KALITATE-KONTROLEKO LABORATEGIKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

GOI MAILA

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Lagintzea eta lagina prestatzea. (231 o.)
• Analisi kimikoak. (297 o.)
• Tresna bidezko analisia. (200 o.)
• Saiakuntza fisikoak. (132 o.)
• Saiakuntza fisiko-kimikoak. (132 o.)
• Saiakuntza mikrobiologikoak. (180 o.)
• Saiakuntza bioteknologikoak. (120 o.)
• Laborategiko kalitatea eta segurtasuna. (99 o.)
• Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategiaren proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Laborategiko jarduerak eta laginketa-plana antolatzea eta koordinatzea. Eginkizun horretan, materia eta produktuen gaineko era guztietako saiakuntzak eta analisiak egingo dira, ikerkuntzara eta kalitate-kontrolera bideratuak.

Profesional hau gai izango da:
• Produktu baten propietate fisikoak, kimikoak, mikrobiologikoak eta bioteknologikoak ezaugarrituko dituzten saiakuntzak eta analisiak egiteko.
• Produktu motaren araberako teknika analitikorik egokiena zehazteko.
• Laginketa-plana antolatzeko eta lagina hartzeko.
• Laginaren zehaztapen analitikorako beharrezkoak diren materialak eta tresneria ezarritako baldintzetan prestatzeko eta mantentzeko.
• Analisiaren aurretik lagina prestatzeko, laborategiko oinarrizko eragiketen bitartez.
• Analisiaren ondorioz lortutako datuak ebaluatzeko eta ezarritako euskarrietan erregistratzeko.
• Laborategiaren berezko informazio- eta komunikazio-teknologiak aplikatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Profesional honek enpresa edo laborategietan egiten du lan, bai kalitate-kontrolera eta ikerkuntzara bideratutako materia eta produktuetan saiakuntza fisikoak, fisiko-kimikoak, analisi kimikoak eta tresna bidezkoak egin behar dituztenetan eta bai, besteak beste, ingurumenaren edo elikagaien arloetan proba mikrobiologikoak eta bioteknologikoak egin behar dituztenetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Laborategi kimikoko analista.
• Laborategi mikrobiologikoko analista.
• Materialen laborategiko analista.
• Nekazaritzako elikagaien industrietako laborategiko analista.
• Transformazio-industrietako laborategiko analista.
• Prestakuntzako, ikerkuntzako eta garapeneko zentroetako analista.
• Elikagaien industrietako, ingurumen-enpresetako eta industria bioteknologikoetako analista mikrobiologikoa.
• Edateko uren eta hondakin-uren analista mikrobiologikoa.
• Farmazia-industriako kontrol mikrobiologikoko analista.
• Lehengaien eta bukaturiko produktuen analista.
• Kimika industrialeko laborategiko teknikaria.
• Askotariko manufaktura-industrietako kalitate-kontroleko teknikaria.
• Fabrikazio mekanikoko produktuen saiakuntzetako teknikaria.
• Eraikuntza-materialen saiakuntzetako teknikaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.